โครงการ

ทางมูลนิธิมีโครงการเพื่อดำเนินตามกรอบที่ได้วางไว้ เพื่อช่วยเหลือมุษยชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้น

ยังมีอีก 4 โครงการ คีอ

1.โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยีน

2. โครงการเมืองแห่งความสุขของผู้สูงวัย

3. โครงการพัฒนามัสยิด

4. ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามแห่งชาติ

หากท่านมีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการของมูลนิธิ ก็สามารถจะบริจาคผ่านทาช่องทางต่างๆ ได้

ทางมูลนิธิยินดีรับบริจาคบัตร online ทั่วโลก

 หรือ

ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส-วังหิน เลขที่ 984-1-02235-4


project

The Foundation has a project to follow the framework laid down. To help the nation without any discrimination

  

There are 4 other projects.


1. The King's Science Project for improving the quality of life in the genes 

2. The City of Happiness Project for Older Adults 

3. Mosque development project 

4. National Islamic Cultural Center

 

If you have faith, want to donate to support the foundation's project. Can be donated through various channels

 

The Foundation welcomes online card donations around the world.

 Organized

 

Via 
- Krung Thai Bank account Tesco Lotus - Wang Hin Branch No. 984-1-02235-4

- SWIFTCODE : KRTHTHBK (www.ktb.co.th) 984-1-02235-4